Λιμένας Νήσου Καρπάθου

Οι εμπορικές και επιβατικές ανάγκες της νήσου Καρπάθου εξυπηρετούνται από τον κεντρικό λιμένα, στον όρμο Πηγάδια. Η συνεχής αύξηση του τουρισμού της νήσου και η δρομολόγηση μεγαλύτερων Ε/Γ-Ο/Γ

Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς λιμένες της χώρας, κυρίως στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και δευτερευόντως στα χύδην φορτία. Η συνεχής αύξηση της εμπορικής του

Λιμένας Μαρμαρίου Εύβοιας

Η κεντρική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νότιας Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται μέσω της πορθμειακής γραμμής Μαρμαρίου – Ραφήνας από όπου διακινείται ο ολοένα και αυξανόμενος όγκος εμπορευμάτων

Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Σκοπέλου και Νέου Κλήματος

Το νησί της Σκοπέλου, όπως και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, δεν διέθετε καμία υποδομή διαχείρισης λυμάτων όπως δίκτυο αποχέτευσης ή βιολογικό καθαρισμό. Οι ανάγκες των κατοίκων εξυπηρετούνταν

Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Πατρών

Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων της πόλης των Πατρών εξυπηρετούνταν, έως το 2001, από μεγάλο αριθμό αυτοτελών παντορροϊκών, κατά κανόνα, δικτύων μέσω των οποίων τα λύματα διοχετεύονταν ανεπεξέργαστα