• Μελέτες Μεταφορών - Κυκλοφοριακής Οργάνωσης - Οδικής Ασφάλειας

  Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού διακινούμενου όγκου αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν το κύριο συγκοινωνιακό δίκτυο διακίνησης ανθρώπων και

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Master Plan και Μελέτες Αεροδρομίων

   Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Αεροδρομίων έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών

  • Κυκλοφοριακές Μελέτες

   Το κλειδί για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις είναι ο επανασχεδιασμός του συστήματος αστικών μεταφορών δίνοντας προτεραιότητα

  • Μελέτες Οδικών Έργων

   Οι μελέτες οδικών έργων αφορούν στη δημιουργία των κατάλληλων οδικών υποδομών ως προς το μέγεθος, το είδος και το μήκος τους, για την ασφαλή