Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Αεροδρομίων έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών του αερολιμένα για ένα χρονικό διάστημα μέχρι 2ο έτη ή/και παραπάνω συνήθως μέχρι 50 έτη. Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης προγραμματίζεται ως επί το πλείστον βραχυπρόθεσμα για τα επόμενα πέντε έτη, μεσοπρόθεσμα για τα επόμενα πέντε έως 20 έτη και τέλος μακροπρόθεσμα για τα επόμενα 20 και πλέον έτη.

Προτάσεις για τις χρήσεις γης και την ανάπτυξη του αερολιμένα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της κίνησης και της εμπορικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται με λεπτομέρεια στα προτεινόμενα σχέδια της μελέτης. Η μελλοντική αύξηση των επιπέδων της ζήτησης της κίνησης και η μεταβολή των καταναλοτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής προσδιορίζουν την έκταση της παραπάνω ανάπτυξης για κάθε συγκεκριμένο έργο.

Μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων προβλέπει την επέκταση ή/και διαπλάτυνση του διαδρόμου και των συνδετηρίων τροχοδρόμων και την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης ώστε οι νέες υποδομές να προσφέρουν σύγχρονα επίπεδα εξυπηρέτησης για την αντιμετώπιση της αυξημένης κίνησης των αεροσκαφών. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζεται επίσης η ανάπτυξη της τερματικής ζώνης του αερολιμένα και στοχεύει στην ενισχύση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών. Η ικανότητα εξυπηρέτησης επιβατικού φόρτου αυξάνεται με:

  • επέκταση των υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης,
  • βελτίωση των προσβάσεων από και προς το αεροδρόμιο,
  • οργάνωση της κυκλοφορίας στους χώρους άφιξης και αναχώρησης,
  • πρόβλεψη χώρων στάθμευσης των οχημάτων ΙΧ των χρηστών του αεροδρομίου, των Ταxi και λεωφορείων και τέλος
  • με τη βελτίωση των λοιπών υποδομών όπως πύργος ελέγχου, κτίριο οχημάτων πυρόσβεσης κ.λπ.
Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Ανάπτυξη αεροδρομίων (Master Plan)
  • Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αεροδρομίων
  • Σχεδιασμό νέων αεροδρομίων
  • Κατάρτιση διαγραμμάτων αφαίρεσης εμποδίων (επιφάνειες κατά Annex 14 & ILS)