Εμπλουτισμός και προστασία ακτής στη θέση του ξενοδοχείου Avantis Hotel Suites στην Ερέτρια Εύβοιας

Ο εμπλουτισμός παραλίας η και προστασία ακτής αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας «Avantis Hotel Suites». Η δημιουργία ικανοποιητικού πλάτους παραλιακού