Το κλειδί για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις είναι ο επανασχεδιασμός του συστήματος αστικών μεταφορών δίνοντας προτεραιότητα σε καθαρότερους και ηπιότερους τρόπους μεταφοράς, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα μέσα ήπιων μεταφορών (ποδήλατο, περπάτημα). Η στρατηγική αυτή αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με αναγνωρισμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξάρτηση από το πετρέλαιο, το θόρυβο και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Σχεδιασμός υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης
  • Σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων
  • Οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών
  • Στρατηγική των μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο