Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου

Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. Στα δυτικά της βρίσκεται η Σίφνος, στα νότια η Ίος και η Σίκινος, στα ανατολικά η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες και στα βόρεια η Μύκονος και η Σύρος. Είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί του συμπλέγματος με έκταση 196,31 km2 και απέχει 90 ναυτ. μίλια από τον Πειραιά.

Η υλοποίηση του Master Plan αφορά στο κεντρικό λιμάνι της Πάρου που εντοπίζεται έμπροσθεν του μεγαλύτερου οικισμού της νήσου, της Παροικίας. Γεωγραφικά, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού εντός του ομώνυμου Όρμου.

Ανάθεση

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Πάρου - Αντιπάρου ανέθεσε στην CNWAY τον Απρίλιο του 2016 την εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του λιμένα. Αυτο ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις:

Αντικείμενο

Φάση Α:

 • Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Προβλέψεις ροών
 • Διερεύνηση προοπτικών λιμένα (ανάλυση SWOT)
 • Διατύπωση στρατηγικών στόχων σε ορίζοντα 25-ετίας

Φάση Β:

 • Σχεδιασμόςτης λιμενικής υποδομής σε προκαταρκτικό επίπεδο
 • Περιγραφή και οικονομοτεχνική διερεύνηση των εναλλακτικών αναπτυξιακών προτάσεων
 • Υλοποίηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού λιμένα (businessplan) σε ορίζοντα 5-ετίας

Εναλλακτικές λύσεις

Στα πλαίσια της Φάσης Β του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκε επεξεργασία τεχνικών προτάσεων για την επίλυση των βραχυπρόθεσμών λειτουργικών προβλημάτων του λιμένα. Στα πλαίσια της ως άνω διερεύνησης εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις (Λύση 1,2 και 3) όσο και η υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0).

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης, από τεχνική άποψη, προέκυψε ύστερα από την αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων στην βάση μιας σειράς κριτηρίων που προτάθηκαν από τους μελετητές στις ακόλουθες ενότητες:

 • Λιμενικά
 • Συγκοινωνιακά
 • Περιβαλλοντικά
 • Αρχιτεκτονικά, Πολεοδομικά και Χωροταξικά
 • Οικονομικά

Η αξιολόγηση διακρίνεται στο τεχνικό σκέλος (Λιμενικά, Συγκοινωνιακά, Περιβαλλοντικά Αρχιτεκτονικά, Πολεοδομικά και Χωροταξικά) και στο Οικονομικό, με τα κριτήρια βαρύτητας να διαμορφώνονται σε 0,9 και 0,1 αντίστοιχα.

Η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων ανέδειξε ότι η Λύση 3 αποτελεί τεχνικά αρτιότερη επιλογή συγκρινόμενη με την πρόταση των λύσεων 1 και 2 αντίστοιχα. Σε οικονομικό επίπεδο η Λύση 2 είναι ελαφρώς καλύτερη. Συνυπολογίζοντας τα οικονομικά κριτήρια στην τεχνική αξιολόγηση, η τελική βαθμολογία των λύσεων ανέδειξε την Λύση 3 ως επικρατέστερη και συνεπώς αποτελεί την προτεινόμενη.

Υποστηρικτικές μελέτες

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των ακτομηχανικών επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο  «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου», διεξήχθη ακτομηχανική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο  «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου»,  στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή, διεξήχθη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη κυματικής διαταραχής

Στοιχεία Έργου

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται σε 18.000.000€, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ, των αρχιτεκτονικών και των συγκοινωνιακών έργων.
 • Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, επέκταση χερσαίου χώρου και αλλαγές χρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυναμικότητα του λιμένα
 • Κατασκευή εξωτερικών έργων για την αύξηση της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ελλιμενισμού
 • Διαχωρισμός λιμενικών χρήσεων με έμφαση στην λειτουργική αυτονομία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Χωροθέτηση επιβατικού λιμένα χωρητικότητας 13 σκαφών με δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιου
 • Χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 241 σκαφών
 • Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου χωρητικότητας 54 επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών με κατασκευή εσωτερικού προβλήτα
 • Πραγματοποίηση εκβαθύνσεων για την διασφάλιση των λειτουργικών βαθών