Τουριστικό Καταφύγιο Καρλοβασίου Σάμου

Ο Λιμένας Καρλοβασίου είναι, μαζί με αυτόν του Βαθέος, οι δύο κύριες λιμενικές εγκαταστάσεις της νήσου Σάμου. Ειδικά, το Καρλόβασι εξυπηρετεί τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τον Πειραιά, τις Κυκλάδες, αλλά και με τα γύρω νησιά όπως η Ικαρία, η Χίος, η Λέσβος, η Πάτμος και οι Φούρνοι, με επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία.

Πέραν ωστόσο, από αυτή τη λειτουργία, ο υφιστάμενος λιμένας δεν διέθετε οργανωμένες εγκαταστάσεις υποδοχής τουριστικών σκαφών, η εξυπηρέτηση των οποίων αναδείχθηκε ως ανάγκη, στα πλαίσια της γενικής αύξησης της τουριστικής κίνησης σε όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Το 1999, το Τμήμα Μελετών του ΕΟΤ διεξήγαγε διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, για τα έργα καταφυγίου τουριστικών σκαφών που χωροθετήθηκε στη νοτιοανατολική πλευρά του λιμανιού.

Ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν εκπόνησε την οριστική μελέτη και ακολούθως τη μελέτη εφαρμογής των λιμενικών εγκαταστάσεων, για λογαριασμό της προσφέρουσας και στη συνέχεια, αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία την ίδια χρονιά (1999) και τα έργα έχουν κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δυναμικότητα καταφυγίου: 30 σκάφη μήκους έως 12 μέτρα
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 295 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 7,5 μέτρων
• Θωράκιση νέων έργων με τη χρήση φυσικών και τεχνητών ογκολίθων
• Συνολικός χερσαίος χώρος: 9.550 τμ