Τουριστικό Καταφύγιο Γυθείου

Το Γύθειο εντάσσεται στην ευρύτερη τουριστική ζώνη της Λακωνικής Μάνης και διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οδικές συνδέσεις και τέλος, το σπουδαιότερο λιμάνι του Λακωνικού Κόλπου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής προκρίνουν τη χρήση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων από τα τουριστικά σκάφη, τα οποία, ωστόσο, δεν «απολαμβάνουν» αποκλειστικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετούνται στο υπάρχουν αλιευτικό καταφύγιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τουριστικά σκάφη, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, μετά από διεξαγωγή διαγωνισμού, ανέθεσε το σχεδιασμό τουριστικού καταφυγίου σε σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή την CNWAY. Παράλληλα με το σχεδιασμό των έργων, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας ανέθεσε στο μέλος της σύμπραξης μελετητή περιβαλλοντικών Γεώργιο Γιαμίν –εταίρο της CNWAY- την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών αυτών, σε δύο στάδια: την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Η CNWAY, σε συνεργασία με το μελετητή περιβαλλοντικών, εκπόνησε τα δύο αυτά στάδια, με βάση το παλαιό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν 1650/1986) και για έργα κατηγορίας Α2, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατάταξη. Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε το 2010 με την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Στοιχεία μελέτης:

• Η περιοχή κατασκευής των έργων στο Γύθειο δεν εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura2000 με κωδικό GR4130001. Επιπλέον, βρίσκεται εκτός του θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στα βόρεια και σε απόσταση 400μ
• Τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ήταν:
- Χρήση μηχανημάτων κατασκευής νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του καταφυγίου από τα σκάφη για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων
- Χρήση υποδομών υγιεινής του κτιρίου εξυπηρέτησης του καταφυγίου
- Προμήθεια αντλίας μετάγγισης λυμάτων 250lt, εγκατάσταση δεξαμενής για τα ελαιολυπαντικά απόβλητα και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων των υποδομών διαχείρισης λυμάτων για τους χρήστες
- Χρήση παραδοσιακών υλικών επένδυσης κάθετων επιφανειών και πλακόστρωσης για την αισθητική εναρμόνιση των έργων με το περιβάλλον
- Εγκατάσταση σταθμού ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων
- Η σύνταξη σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που θα περιλαμβάνει επαρκή σηματοδότηση της περιοχής του εργοταξίου και στη συνέχεια, των νέων υποδομών αναφορικά με την ορθή λειτουργία και χρήση τους