Πλάκας Νήσου Λήμνου

Το αλιευτικό καταφύγιο της Πλάκας αποτελεί τη μοναδική λιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί τους ψαράδες των βορειοανατολικών ακτών της Λήμνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα προσέλευση αλιευτικών σκαφών, το πλήθος των οποίων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το μοναδικό κρηπίδωμα, μήκους 110 μέτρων, των εγκαταστάσεων.

Η μεγάλη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού δημιούργησε την ανάγκη για επέκταση του υφιστάμενου καταφυγίου και έτσι, το 2001, ο τότε Δήμος Μούδρου ανέθεσε την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των έργων επέκτασης στη σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το ίδιο έτος και τα έργα έχουν κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 1.689.935 €
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 130 σκάφη μήκους έως 11 μέτρα
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 260 μέτρα
• Συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μόλου: 195 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 7,00 μέτρων
• Επιπρόσθετος χερσαίος χώρος: 5.310 μ2