Παραλιακή οδός Βροντάδου Νήσου Χίου

Η παραλιακή οδός του Βροντάδου είναι μία από τις πλέον σημαντικές οδικές αρτηρίες της Χίου, συνδέοντας τόσο τον πολυπληθή οικισμό όσο και ολόκληρο το βόρειο τμήμα του νησιού με την πόλη. Η εν γένει κακή κατάσταση της οδού αυτής από άποψη γεωμετρικών χαρακτηριστικών, διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων και οργάνωσης έχει συμβάλει καίρια στην απαξίωση του παραλιακού μετώπου του οικισμού, με σοβαρές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Η πρόσβαση στην παραλία δεν είναι εύκολη, δίνοντας την αίσθηση αποκοπής της από τον οικιστικό ιστό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η επέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να αναδειχθεί το περιβάλλον. Έτσι ο Δήμος Χίου ανέθεσε το 2012 τη μελέτη ανάπλασης της παραλιακής οδού από τη θέση Τάγμα Δεσπότη έως Δασκαλόπετρα σε σύμπραξη γραφείων, όπου συμμετείχε ο μελετητής Κωνσταντίνος Γιαμίν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη θωράκισης και προστασίας του έργου της ανάπλασης από τον θαλάσσιο κυματισμό. Το οριστικό στάδιο της μελέτης αυτής εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία CNWAY και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2014.

Στοιχεία έργου:
  • Δαπάνη έργων προστασίας: 200.000€
  • Προστασία με φυσικούς ογκολίθους της νέας παραλιακής οδού μετά την προτεινόμενη ανάπλαση σε δύο θέσεις κατά μήκος της ακτής συνολικού μήκους 471μ
  • Στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα μήκους 56μ