Υλοποίηση Τεχνητών Υφάλων στο Νομό Λακωνίας

Τα τελευταία χρόνια στα παράκτια νερά της Πελοποννήσου έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του πληθυσμού των ιχθυαλιευμάτων εξαιτίας της υπεραλίευση και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της παράκτιας ζώνης. Στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης του φαινομένου, που έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, προτάθηκε η κατασκευή τεχνητών υφάλων στη θαλάσσια περιοχή της Μονεμβασίας, στη νοτιοανατολική ακτή της Πελοποννήσου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της ειδικευμένης μελέτης χωροθέτησης τεχνητών υφάλων, η οποία εκπονήθηκε το 2011 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανέθεσε στην CNWAY το 2013 το σχεδιασμό των υποθαλάσσιων μονάδων και της διάταξης των τεχνητών υφάλων στη θαλάσσια ζώνη ανοιχτά της παραλίας στη θέση «Πορί».

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη: 712.730€
  • Η επιλογή της θέσης του υφάλου και του βάθους ανάπτυξης καθορίστηκε, στα πλαίσια της μελέτης που εκπόνησε το ΕΛΚΕΘΕ, έτσι ώστε να είναι κοντά σε λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica) χωρίς να τα επηρεάζει αρνητικά. Το βάθος καθορίσθηκε μεταξύ 20 και 32 μέτρων
  • Η διάταξη των τεχνητών υφάλων καταλαμβάνει επιφάνεια 19.000 τετραγωνικά μέτρα και συνολικά προβλέπονται 612 μονάδες από σκυρόδεμα ή φυσικούς ογκολίθους
  • Οργανώνονται δε σε 5 συγκροτήματα. Κάθε συγκρότημα αποτελείται από 6 ομάδες οι οποίες περιστοιχίζεται από 10 μονάδες προστασίας έναντι συρόμενων διχτύων. Κάθε ομάδα αποτελείται από 17 μονάδες 3 διαφορετικών τύπων.