Δ.Δ. Βολισσού Νήσου Χίου

Η Βολισσός βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της νήσου Χίου και αποτελεί την έδρα του Δήμου Αμανής. Το υφιστάμενο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού είναι δαιδαλώδες με βασικό χαρακτηριστικό το περιορισμένο πλάτος και χωρητικότητα οχημάτων. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και σε συνδυασμό με την άναρχη στάθμευση προκαλούν συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όπου το πλήθος των οχημάτων αυξάνεται σημαντικά.

Ο Δήμος Αμανής αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του προβλήματος ανέθεσε στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν την κυκλοφοριακή οργάνωση και της στάθμευσης του οδικού δικτύου της Βολισσού με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του οικισμού, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλου αριθμού θέσεων στάθμευσης.

Στοιχεία έργου:

 • Δαπάνη Έργου 12.840€
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης τοπικού οδικό δικτύου, χώρων στάθμευσης και οδικής σήμανσης
 • Τοποθέτηση ρυθμιστικών, απαγορευτικών και πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης προσδιορίζοντας τα υλικά και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους
 • Μονοδρόμηση επιλεγμένων οδών
 • Διαμόρφωση κόμβου στη νότια είσοδο του οικισμού με οδική σήμανση, οδική διαγράμμιση και διαβάσεις πεζών για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας από και προς τη Βολισσό με ασφάλεια
 • Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση νέων αυξάνοντας το συνολικό αριθμό τους σε 51 θέσεις. Η αύξηση του πλήθους των θέσεων στάθμευσης επιτεύχθηκε μέσα από:
  • Την αναδιάταξη του υφιστάμενου υπαίθριου χώρου στάθμευσης
  • Τη μεταφορά της υφιστάμενης παιδικής χαράς και αξιοποίηση του οικοπέδου για τη διαμόρφωση νέου υπαίθριοχώρου στάθμευσης, σε επαφή με τον είδη υπάρχοντα
  • Ανάπλαση της γειτονικής πλατείας