Καρδαμύλων Νήσου Χίου

Το λιμάνι των Καρδαμύλων εντοπίζεται στη βορειοανατολική πλευρά της Χίου, στη δυτική παρειά του κόλπου Μάρμαρο. Η υφιστάμενη λιμενική υποδομή αποτελείται από έναν προσήνεμο μόλο, αβαθή παραλιακά κρηπιδώματα και έναν υπήνεμο μόλο που παρέχει περιορισμένη προστασία στα αλιευτικά και τουριστικά σκάφη έναντι των κυματικών συνθηκών.

To 2008 ο Δήμος Καρδαμύλων, κατόπιν διαγωνισμού, ανέθεσε στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων, τις οποίας βασικός μελετητής είναι η CNWAY την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων, σε μία ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, καθώς η θαλάσσια έκταση του κόλπου και οι βορειότερες ακτές αποτελούν προστατευόμενες ζώνες, ενταγμένες στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Στοιχεία έργου:

  • Δαπάνη Έργου: 7.000.000€
  • Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 84 σκάφη μήκους έως 25μ
  • Μία εξωτερική αποβάθρα για επιβατικό πλοίο μήκους έως 60μ (περιστασιακής χρήσεως)
  • Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σκαφών πλάτους 6,0μ
  • Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων: 425μ
  • Ένας πλωτός προβλήτας μήκους 36,5μ
  • Συνολικός χερσαίος χώρος 4.205 τετραγωνικά μέτρα