Μαρίνα Κορίνθου

Η γεωγραφική θέση και η συγκοινωνιακή σύνδεση της Κορίνθου διευκολύνουν σημαντικά την προσβασιμότητα των επισκεπτών της περιοχής σε αξιόλογους τουριστικούς πόρους της Πελοποννήσου (Μυκήνες, Ακροκόρινθος, Επίδαυρος κ.λπ.). Για τους κατόχους τουριστικών σκαφών, πέραν των παραπάνω στοιχείων, οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Κορίνθου, αποτελούν ιδανικό σταθμό ανεφοδιασμού και εφαλτήριο για κρουαζιέρα στη Δυτική Ελλάδα (Κορινθιακός Κόλπος, Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησος). Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται προηγουμένως, μένουν ανεκμετάλλευτα κι αυτό γιατί δεν υπάρχει η ανάλογη υποδομή για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων ανέθεσε το 2006, μετά από διαγωνισμό, στη CNWAY τη μελέτη των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του λιμένα Κορίνθου καθώς και την εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) στα πλαίσια του οποίου περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός των αντίστοιχων εγκαταστάσεων Μαρίνας για τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών. Στα έργα της Μαρίνας περιλαμβάνονται παραλιακά κρηπιδώματα και αποσπασμένος κυματοθραύστης, παράλληλα με την ακτογραμμή, για την προστασία των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών από τους βόρειους και βορειοανατολικούς κυματισμούς.

Στοιχεία έργου:

  • Δυναμικότητα μαρίνας: 298 σκάφη μήκους έως 20μ
  • Αποσπασμένος κυματοθραύστης συνολικού μήκους 442μ
  • Συνολικό μήκος νέων κρηπιδότοιχων: 553μ
  • Εγκατάσταση έξι (6) πλωτών προβλητών μήκους 80μ έκαστος
  • Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 8μ
  • Συνολική επιφάνεια χερσαίου χώρου 32.930τμ επί του οποίου προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων 100 θέσεων, χώροι πρασίνου και κτίριο διοίκησης και εξυπηρέτησης χρηστών
  • Χώρος ανάπτυξης ναυταθλητικών εγκαταστάσεων όπου εντάσσεται ράμπα πλάτους 7,5μ