Λιμένας Μαρμαρίου Εύβοιας

Το Μαρμάρι αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό, σε πληθυσμό, της νότιας Εύβοιας, μετά την Κάρυστο. Η διαμόρφωση του ομώνυμου όρμου στα νοτιοδυτικά και η παρουσία των νήσων Πεταλιών ακριβώς απέναντι, δημιουργούν ένα σχετικά προστατευμένο φυσικό λιμάνι που χρησιμοποιείται ανελλιπώς από τα αρχαία χρόνια. Σήμερα, οι λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τη σύνδεση της περιοχής με την Αττική και συγκεκριμένα τη Ραφήνα. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι μεταφορικές ανάγκες της περιοχής συνεχώς αυξάνονται και οι υφιστάμενες υποδομές αδυνατούν να «ανταποκριθούν» σε αυτές. Για το λόγο αυτό, το 2002, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου ανέθεσε μετά από διαγωνισμό, το σχεδιασμό των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του λιμένα στο μελετητή Αλβέρτο – Παύλο Γιαμίν.

Στα πλαίσια του ελέγχου του σχεδιασμού των έργων ως προς τις επιπτώσεις τους στη μορφολογία της ακτογραμμής, απαιτήθηκε η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης. Πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη αναγνώριση της περιοχής που περιλάμβανε, εκτός των επί τόπου παρατηρήσεων, τη δειγματοληψία και κοκκομετρική ανάλυση του υλικού του πυθμένα για τον προσδιορισμό της διαβάθμισής του. Ακολούθησε η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του διαθέσιμου ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής, πριν και μετά την κατασκευή των έργων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η παρουσία των νέων έργων προκαλεί τάση προσάμμωσης στο στόμιο και το δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα. Η τάση αυτή παρατηρείται όταν πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί και δυτικοί άνεμοι έντασης άνω των 5bf. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτάθηκε η εκσκαφή της περιοχής αυτής ανά 5 έως 20 έτη.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
• Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MIKE και συγκεκριμένα των επιμέρους μοντέλων αποτύπωσης ακτής και πυθμένα (ΜΙΚΕ21 PP), υπολογισμού τοπικών κυματισμών (MIKE21 NSW), υπολογισμού τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων (MIKE21 HD) και θαλάσσιας στερεομεταφοράς (MIKE21 ST)
• Η περιοχή μελέτης περιλάμβανε το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης του όρμου Μαρμάρι
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων (υφιστάμενη και προτεινόμενη)
• Τέσσερις (4) εξεταζόμενες κατευθύνσεις ανέμων, Ν, ΝΔ, Δ και ΒΔ, και εντάσεις 3 και 5 Bf για κάθε κατεύθυνση