Λιμένας Kαμείρου Σκάλας Νήσου Ρόδου

O Λιμένας Καμείρου σκάλας εντοπίζεται στα δυτικά παράλια της νήσου Ρόδου, σε απόσταση περίπου 45 χλμ από την ομώνυμη πόλη του νησιού. Η Κάμειρος Σκάλα είναι το επίνειο του οικισμού Κρητηνία που βρίσκεται νότια και σε απόσταση 4,5 χλμ από αυτή. Τα υφιστάμενα έργα εξυπηρετούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την νήσο Χάλκη, τον αλιευτικό στόλο της περιοχής και κάποια διερχόμενα τουριστικά σκάφη.

Το 2010, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προκήρυξε ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάληψη εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης και επέκτασης των υφιστάμενων λιμενικών έργων, με πρόβλεψη εξυπηρέτησης των ακτοπλοϊκών πλοίων που εξυπηρετούν το νησί της Ρόδου όταν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η πρόσδεσή τους στον κεντρικό λιμένα δεν είναι εφικτή. Ανάδοχος της μελέτης ανακηρύχτηκε η CNWAY μετά από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στοιχεία έργου:

 • Δαπάνη κατασκευής έργου: 11.300.000€
 • Διαχωρισμός επιβατικών – αλιευτικών δραστηριοτήτων λιμενικού έργου
 • Νέα Δυναμικότητα λιμένα:
  • Πρυμνοδέτηση ενός Επιβατικού – Οχηματαγωγού (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοίου μήκους έως 170 μέτρων στην εξωτερική πλευρά των έργων
  • Πρυμνοδέτηση δύο Επιβατικών – Οχηματαγωγών πλοίων (Ε/Γ–Ο/Γ) εσωτερικά της λιμενικής εγκατάστασης μήκους 100 και 70 μέτρων αντίστοιχα
  • Πλαγιοδέτηση ενός εμπορικού (Φ/Γ) μήκους έως 80 μέτρων
  • Πρυμνοδέτηση πέντε ημερόπλοιων (Κ/Ρ) μήκους έως 30 μέτρων
 • Δημιουργία ικανοποιητικού χερσαίου χώρου με πρόβλεψη κτιρίου εξυπηρέτησης επιβατών επιφάνειας 130τμ, χώρος προσωρινής αναμονής 70 οχημάτων και ικανοποιητικού χώρου ελιγμών εκφόρτωσης και φόρτωσης οχημάτων στα πλοία
 • Πρόβλεψη χερσαίας ζώνης επιφάνειας 750τμ αποκλειστικής εμπορευματικής χρήσης
 • Αλιευτικό καταφύγιο δυναμικότητας 17 σκαφών, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και πρόβλεψη εξυπηρέτησης των παρακάτω κατηγοριών:
  • Α.Ιa (Μήκους < 7 μέτρα): 6 σκάφη
  • A.Ib (Μήκους 7-10 μέτρων): 9 σκάφη
  • II (Μήκους 10-20 μέτρων): 2 σκάφη
 • Οργανωμένο κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7 μέτρων