Λιμένας Νήσου Μεγίστης (Καστελόριζο)

Η νήσος Μεγίστη ή Καστελόριζο αποτελεί το πλέον απομακρυσμένο ακριτικό νησί της Ελληνικής επικράτειας ανατολικά της Ρόδου και εγγύς των Τουρκικών ακτών. Η γεωγραφική της ιδιαιτερότητα επιτάσσει την παροχή κινήτρων προκειμένου οι κάτοικοι να παραμένουν στον τόπο τους, εξασφαλίζοντας τόσο την ομαλή τροφοδοσία του νησιού σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα κ.λπ.) όσο και την επαρκή σύνδεσή του με γειτονικές περιοχές και την μητροπολιτική Ελλάδα. Αυτές οι ανάγκες εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από τον υφιστάμενο λιμένα στον προστατευμένο όρμο, περιμετρικά του οποίου βρίσκεται η μοναδική πόλη του νησιού, σε συνδυασμό με το μικρό αερολιμένα.

Παρόλη τη φυσική του προστασία ο λιμένας πλήττεται άμεσα από τους βορειοανατολικούς και έμμεσα από τους νοτιοανατολικούς και ανατολικούς κυματισμούς λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η παράμετρος σε συνδυασμό με την ανεπαρκή υφιστάμενη υποδομή (περιορισμένο μήκος λειτουργικών κρηπιδωμάτων, έλλειψη εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών) καθιστά δύσκολο και ενίοτε απαγορευτικό τον ασφαλή ελλιμενισμό μεγάλων σκαφών στο λιμένα. Η αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμένα, ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερα και περισσότερα σκάφη ταυτοχρόνως, κρίθηκε επιτακτική καθώς πέραν της κάλυψης των αναγκών της νήσου, θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της τουριστικής ζήτησης, γεγονός για το οποίο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις.

Έτσι το πρώην Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου ανέθεσε τη μελέτη ανακατασκευής κρηπιδωμάτων του Λιμένα Μεγίστης το 1992 στην εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, της οποίας εταίρος και υπεύθυνος συντονισμού λιμενικών μελετών ήταν ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 1993. Εντωμεταξύ το 2006 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου ανέθεσε την επικαιροποίηση των σχεδίων και τευχών της υφιστάμενης εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του υπόψη έργου στην CNWAY, η οποία ολοκληρώθηκε κατά το ίδιο έτος.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 4.125.000€
• Επέκταση υφιστάμενου προβλήτα με συνολικά 190μ νέων κρηπιδότοιχων για την πλαγιοδέτηση ή πλαγιοπρυμνοδέτηση πλοίων μήκους έως 125μ
• Επιπρόσθετος χερσαίος χώρος 3.390τμ
• Δυνατότητα πλαγιοπρυμνοδέτησης μικρότερων πλοίων στον υφιστάμενο προβλήτα