Λιμένας Μαρμαρίου Εύβοιας

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Μαρμαρίου εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, τη σύνδεση της νότιας και νοτιοανατολικής Εύβοιας με τον λοιπό Ελλαδικό χώρο, μέσω του λιμένα Ραφήνας. Ωστόσο, οι υφιστάμενες υποδομές δεν μπορούν να καλύψουν τις ολοένα και αυξανόμενες μεταφορικές ανάγκες επιβατών και αγαθών της περιοχής. Οι κύριοι λόγοι εντοπίζονται στην έλλειψη επαρκών χερσαίων χώρων, μηκών και βαθών κρηπιδωμάτων καθώς και στην προβληματική οδική σύνδεση του λιμένα με το τοπικό επαρχιακό δίκτυο.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου, ανέθεσε το 2002, στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, το σχεδιασμό των έργων επέκτασης και βελτίωσης του υφιστάμενου λιμένα. Στα έργα αυτά περιλαμβανόταν νέα αποβάθρα, στα νότια της λιμενολεκάνης, για την εξυπηρέτηση επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων μεγαλύτερου μήκους καθώς και προσήνεμος μόλος για την προστασία της λιμενολεκάνης από τους δυτικούς, βορειοδυτικούς και νοτιοδυτικούς κυματισμούς.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 11.460.000€
• 546μ νέων κρηπιδωμάτων όπου προσδένουν τρία Ε/Γ–Ο/Γ πλοία μήκους έως 100 μέτρα, το ένα εξωτερικά και τα δύο εσωτερικά του λιμένα
• Δημιουργία επιφάνειας χερσαίου χώρου 12.950τμ όπου προβλέπεται χώρος αναμονής 180 οχημάτων και υπόστεγο αναμονής επιβατών.
• Έργο οδικής σύνδεσης της αποβάθρας με το τοπικό οδικό δίκτυο μέσω διαπλάτυνση της παραλιακής οδού