Λιμένας Καμείρου Σκάλας Νήσου Ρόδου

Η περιοχή της Καμείρου Σκάλας βρίσκεται στα δυτικά παράλια της νήσου, σε απόσταση περίπου 45 χλμ οδικώς από την πόλη της Ρόδου. Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούνται μόνο από μία αποβάθρα, που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση με το νησί της Χάλκης με επιβατηγά-οχηματαγωγά και περιστασιακά κάποια μικρά εμπορικά ενώ στα ρηχότερα κρηπιδώματα προσδένουν αλιευτικά και τουριστικά. Επειδή η αποβάθρα είναι εκτεθειμένη στους κυματισμούς, τα εξυπηρετούμενα πλοία προσεγγίζουν αποκλειστικά στην ανατολική πλευρά του προβλήτα η οποία προστατεύεται μερικώς από τους επικρατέστερους κυματισμούς. Ωστόσο, το έργο δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές λιμάνι.

Η εταιρεία μας ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων της Καμείρου Σκάλας. Στο αντικείμενο περιλαμβανόταν, σαν υποστηρικτικές μελέτες, η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης και μελέτης κυματικής διαταραχής. Από την ακτομηχανική μελέτη προέκυψε ότι το μήκος του προσήνεμου μόλου είχε αρνητικές επιπτώσεις στη στερεομεταφορά και έπρεπε να είναι το ελάχιστο απαιτούμενο. Αυτό αύξησε το βαθμό δυσκολίας της μελέτης καθώς έπρεπε οι επιπτώσεις στη στερεομεταφορά να εξισορροπηθούν με την αποδοχή επιτρεπτής διαταραχής εντός της λιμενολεκάνης.

Τα κυματικά χαρακτηριστικά στα ανοικτά του έργου υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα JONSEY της υπολογιστικής σουίτας Seaworks και η προσομοίωση της κυματικής διαταραχής έγινε με το μοντέλο ARTEMIS της υπολογιστικής σουίτας TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στην επίλυση των «ελλειπτικών εξισώσεων ήπιας κλίσης».

Στοιχεία μελέτης:

  • Πλέγμα διαστάσεων 1.100 x 650 μέτρων, πλήθους 55.000 στοιχείων και 27.500 κόμβων
  • 2 διατάξεις έργων
  • Εξετάστηκαν 4 κατευθύνσεις ανέμου και 2 εντάσεις (μέση και μέγιστη) για κάθε κατεύθυνση (συνολικά 8 περιπτώσεις για κάθε διάταξη έργων)