Λιμένας Νήσου Καλύμνου

Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και εντοπίζεται μεταξύ των νησιών της Λέρου και της Κω. Το κύριο λιμάνι βρίσκεται στον όρμο Πόθια, στο νότιο τμήμα του νησιού και λειτουργεί ως βασική θαλάσσια πύλη για επιβάτες και εμπορεύματα. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικές υποδομές για την εξυπηρέτηση τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς επίσης και αλιευτικών σκαφών.

Η δρομολόγηση μεγαλύτερου μεγέθους επιβατικών πλοίων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο δημιούργησε την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων ώστε να εξυπηρετούν τα νέα αυτά πλοία. Εξαιτίας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων εξωτερικών έργων και των περιορισμών που θέτει η βυθομετρία του όρμου, η επέκταση κρίθηκε πολύπλοκη και αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την προκαταρκτική μελέτη του έργου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Καλύμνου. Η τεχνική πρόταση με την οποία η εταιρεία μας CNWAY συμμετείχε στο διαγωνισμό, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των τριών διαγωνιζομένων το 2011.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη δαπάνη Έργου: 5.700.000€
  • Κατασκευή 300 μέτρων νέων κρηπιδωμάτων αμφίπλευρα του υφιστάμενου προσήνεμο μόλου και 6.450 τετραγωνικών μέτρων νέου χερσαίου χώρου για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών φόρτωσης και εκφόρτωσης των εξυπηρετούμενων πλοίων καθώς και για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης επιβατών και οχημάτων από και προς τις αποβάθρες
  • Τρεις νέες θέσεις για εξυπηρέτηση:
    • Ενός Οχηματαγωγού – Επιβατικού πλοίου (Ο/Γ–Ε/Γ) πλοίου μήκους 200μ στην εξωτερική πλευρά του λιμένα
    • Ενός Κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ρ) μήκους 120μ στην εσωτερική πλευρά
    • Ενός Φορτηγού (Φ/Ρ) πλοίου μήκους 75μ στην εσωτερική πλευρά
  • Εγγύτητα έργων με την υπό μελέτη παρακαμπτήρια διασύνδεσης του λιμένα με το αεροδρόμιο της νήσου και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του νησιού.