Λιμένας Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας

Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας είναι η πρώτη σε ιεραρχία των αγιορείτικων μονών και η μεγαλύτερη. Οι ανάγκες της, σε υλικά και εφόδια, είναι σημαντικές και η διά θαλάσσης εξυπηρέτησή τους γίνεται σήμερα, πλημμελώς, από υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον όρμο ανατολικά της Μονής.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των προμηθειών, απαιτήθηκε από τη Μονή, η δυνατότητα πρόσδεσης οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα έργα.

Έτσι, το 2001, η Ιερά Μονή ανέθεσε στο μελετητή Αλβέρτο–Παύλο Γιαμίν τη μελέτη κατασκευής νέου λιμένα στην περιοχή νότια του υφιστάμενου Αρσανά και του καραβοστασίου, με στόχο τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του οχηματαγωγού. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2007.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 1.124.660 €
• Κυματοθραύστης από φυσικούς ογκολίθους, συνολικού μήκους 122,5μ
• 220 μέτρα νέων κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση μικρών οχηματαγωγών πλοίων
• Νέος χερσαίος χώρος επιφάνειας 1.350τμ
• Έργα προσπέλασης που περιλαμβάνουν:
- Νέα οδό μήκους 320μ και πλάτους 4,00μ για τη σύνδεση των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων με την υφιστάμενη οδό που οδηγεί στη Μονή
- Γέφυρα οχημάτων, μήκους 6,00μ και συνολικού πλάτους 6,60μ που ενώνει την αποβάθρα με το οδικό έργο
• Πεζογέφυρα συνολικού μήκους 10,30μ που ενώνει την αποβάθρα με το βράχο που βρίσκεται στα βόρεια
• Προστασία βυζαντινού τείχους με την κατασκευή κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 105μ