Λιμένας Βολισσού Νήσου Χίου

Ο λιμένας Βολισσού αποτελεί ένα από τα δευτερεύοντα λιμάνια της Χίου. Εξυπηρετεί τη σύνδεση της δυτικής πλευράς της με το μικρό νησί των Ψαρών, δρώντας συμπληρωματικά ως προς τον κεντρικό λιμένα του νησιού. Στις εγκαταστάσεις της Βολισσού βρίσκουν ακόμη καταφύγιο τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, καθώς στη δυτική ακτογραμμή δεν υπάρχει άλλος λιμένας που να τους προσφέρει σχετική προστασία.

Μελλοντικά, η επιβατική κίνηση προς τη Χίο και κατ’ επέκταση προς τα Ψαρά αναμένεται να αυξηθεί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δρομολόγηση οχηματαγωγών μεγαλύτερου μήκους στην ακτοπλοϊκή γραμμή, τα οποία δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ο χερσαίος χώρος δεν επαρκεί, τα κρηπιδώματα παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, ο προσήνεμος μόλος δεν προστατεύει αποτελεσματικά τη λιμενολεκάνη και ο δρόμος πρόσβασης είναι αρκετά στενός για να διοχετεύσει ικανοποιητικά την κίνηση των Ι.Χ.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω αναγκών, ο πρώην Δήμος Αμανής αποφάσισε τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, ανέθεσε το 2000, σε σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο–Παύλο Γιαμίν, τη μελέτη των έργων επέκτασης του λιμένα με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2004.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 11.738.810€
• 195μ νέων κρηπιδότοιχων και δημιουργία επιπρόσθετης επιφάνειας χερσαίου χώρου 10.750τμ για την εξυπηρέτηση δύο οχηματαγωγών πλοίων μήκους έως 150μ
• Κατασκευή προσήνεμου μόλου συνολικού μήκους 302,5μ για την προστασία της λιμενολεκάνης
• Διαπλάτυνση διαδρόμου πρόσβασης