Λιμένας Αθερινόλακκου Νήσου Κρήτης

Η Κρήτη αποτελεί τον πιο σημαντικό τουριστικό προορισμό της χώρας ενώ ταυτόχρονα, παράγει μεγάλο όγκο διαφόρων γεωργικών προϊόντων. Η ραγδαία τουριστική και οικονομική ανάπτυξή της, τα τελευταία 20 χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ανέρχεται περίπου στο 5% του συνόλου της χώρας. Οι υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκούσαν για την κάλυψη της ζήτησης και έτσι, η ΔΕΗ αποφάσισε τη δημιουργία ατμοηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Αθερινόλακκος της νότιας Κρήτης, στο Νομό Λασιθίου.

Το 1998, η Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών της ΔΕΗ διεξήγαγε διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, για τα έργα διαμόρφωσης των χώρων του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού και της προσπέλασης σε αυτόν, της αντιπλημμυρικής προστασίας του καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις ώστε να εξυπηρετηθούν, κυρίως, δεξαμενόπλοια, μικρά οχηματαγωγά και αλιευτικά σκάφη.

Ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν εκπόνησε τη μελέτη της λιμενικές εγκαταστάσεις, ως ειδικός συνεργάτης της υπεύθυνης για τα λιμενικά έργα εταιρίας DENCO ΑΕ και για λογαριασμό της προσφέρουσας κοινοπραξίας των εταιριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία την ίδια χρονιά (1998).

Στοιχεία έργου:

• Λιμενοβραχίονας από τεχνητούς ογκολίθους (Caisson), συνολικού μήκους κρηπιδώματος 328,40μ και πλάτους 9,00μ όπου μπορεί να πλαγιοδετήσει δεξαμενόπλοιο μεταφοράς καυσίμων έως 20.000 τόνων και να πρυμνοδετήσει μικρό οχηματαγωγό
• Αλιευτικό καταφύγιο που αποτελείται από παραλιακά κρηπιδώματα και προσήνεμο μόλο. Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων είναι 365μ
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 5,00μ
• Θωράκιση λιμενοβραχίονα και προσήνεμου μόλου καταφυγίου με τη χρήση τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα (τετράποδα) και φυσικών ογκολίθων
• Προστασία της νότιας ακτής με τη χρήση επίσης της παραπάνω προστασίας