Λιβανατών Φθιώτιδας

Η αλιευτική δραστηριότητα στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την τρίτη περιοχή σε παραγωγικότητα αλιευμάτων στη χώρα. Η συνεισφορά του κλάδου της αλιείας στην απασχόληση των κατοίκων είναι προφανής και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το καταφύγιο Λιβανατών στη Φθιώτιδα, όπου ελλιμενίζονται μικρά αλιευτικά και ερασιτεχνικά σκάφη.

Ωστόσο οι φυσικές διεργασίες της περιοχής έχουν οδηγήσει σε προσάμμωση του βορειοδυτικού τμήματος της λιμενολεκάνης με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών βαθών των κρηπιδωμάτων. Επομένως οι προσφερόμενες θέσεις ελλιμενισμού περιορίστηκαν (30 σκάφη) με αποτέλεσμα τη μείωση της στάθμης εξυπηρέτησης συνολικά του καταφυγίου.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής ο πρώην Δήμος Δαφνουσίων του Νομού Φθιώτιδας ανέθεσε το 2008 τη μελέτη επέκτασης λιμενοβραχίονα Λιβανατών στο μελετητή Κωνσταντίνο Γιαμίν. Το προκαταρκτικό στάδιο της μελέτης εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία CNWAY και ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 450.000€
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: Συνολικά 65 σκάφη επιμεριζόμενα σε 36 αλιευτικά μήκους έως 8 μέτρων και 29 ερασιτεχνικά
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 85μ
• Συνολικό μήκος νέου υπήνεμου μόλου: 140,5μ εκ των οποίων 85μ μικτής διατομής και 55,5μ διατομής προστασίας από Φ.Ο.
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 7μ
• Επιπρόσθετος χερσαίος χώρος: 505τμ
• Εκβάθυνση λιμενολεκάνης