Κοντιάς Νήσου Λήμνου

Εκτός του κεντρικού λιμένα της Μύρινας, στη νήσο Λήμνο υπάρχουν σε διάφορα σημεία υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αλιευτικά σκάφη. Οι περισσότερες είναι παλαιές και έχουν παρουσιάσει εκτεταμένες βλάβες με συνέπεια να μην εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον τοπικό αλιευτικό στόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εγκαταστάσεις στον Όρμο Κοντιά, στα νοτιοδυτικά παράλια της νήσου, που αποτελούνται από έναν μικρό προσήνεμο μόλο, αβαθή παραλιακά κρηπιδώματα και προβλήτα που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και δε χρησιμοποιείται.

Με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα αλιευτικά σκάφη της περιοχής, η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέθεσε το 2004, τη μελέτη ανακατασκευής και επέκτασης του καταφυγίου στη σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο–Παύλο Γιαμίν, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 2,200,000 €
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 53 σκάφη μήκους από 4,00 έως 12,00 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ανέλκυσης σκαφών πλάτους 5,00 μέτρων
• Συνολικό μήκος νέων κρηπιδότοιχων: 215 μέτρα
• Συνολικός χερσαίος χώρος 3.220 μ2