Λιμένας Καρλοβασίου Νήσου Σάμου

Στα βορειοδυτικά παράλια της νήσου Σάμου δεν υπάρχει κανένας όρμος που να προσφέρει φυσική προστασία στα σκάφη από τους κύριους βόρειους ανέμους της περιοχής. Ο λιμένας Καρλοβασίου, που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη περιοχή της νήσου και αποτελεί τη δυτική πύλη της, είναι άμεσα εκτεθειμένος στους ανέμους, από το δυτικό έως τον ανατολικό τομέα και, κατ’ επέκταση στους αντίστοιχους κυματισμούς. Το ύψος των κυματισμών είναι αρκετά μεγάλο (περίπου 4,00μ) και η θωράκιση των λιμενικών έργων είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Ο παλαιός προσήνεμος μόλος του λιμένα θωρακίζεται με φυσικούς ογκολίθους, ωστόσο η προστασία αυτή θεωρείται πλημμελής λόγω αφενός της περιορισμένης ποσότητας των ογκολίθων και, αφετέρου, της ακανόνιστης διάταξή τους.

Το 2005, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ανέθεσε στην εταιρία CNWAY τη μελέτη των έργων θωράκισης του παλαιού προσήνεμου μόλου με τη χρήση φυσικών και τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα (τετράποδα). Στόχος των έργων αυτών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας και της ασφάλειας τόσο των ελλιμενιζόμενων σκαφών όσο και των ίδιων των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2007.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 6.377.710€
• Συνολικό μήκος θωράκισης: 610μ