Προστασία Ακτής Όρμου Καμαρών Νήσου Σίφνου

Ο όρμος Καμαρών βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού όπου λειτουργεί η κεντρική λιμενική εγκατάσταση. Η κατασκευή των λιμενικών έργων στη νότια παρειά του όρμου τη δεκαετία του 70 ανέτρεψε την ακτομηχανική ισορροπία της ακτογραμμής προκαλώντας τη μετατόπιση ιζήματος από τα βόρεια προς τα νότια της παραλίας στο μυχό του όρμου.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της διάβρωσης στη βόρια ακτή και εξαιτίας του επιτακτικού χαρακτήρα του προβλήματος, ζητήθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου την εκπόνηση μελέτης για την προστασία της ακτογραμμής με φυσικούς ογκολίθους. Η μελέτη εκπονήθηκε από την CNWAY για λογαριασμό του μελετητή Κωνσταντίνο Γιαμίν. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων ξεκίνησε το 2008 αλλά δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας προβλημάτων στην αδειοδότηση του έργου.

Στοιχεία έργου:

  • Δαπάνη έργων προστασίας: 8.100€
  • Αναβάθμιση υφιστάμενης προστασίας με φυσικούς ογκολίθους βάρους 375 έως 625 Κg στο ανατολικό τμήμα της ακτής για μήκος 16μ
  • Κατασκευή νέας προστασίας με φυσικούς ογκολίθους ίδιου βάρους στο δυτικό τμήμα της ακτής για μήκος 46μ