Εθνική Οδό Σάμος Καρλόβασι – Τμήμα Κουρού Ντερέ

Η Εθνική Οδός Σάμου – Καρλοβασίου ανήκει στον πρωτεύον οδικό δίκτυο της νήσου Σάμου καθώς συνδέει τους δύο κύριους οικισμούς της: το Βαθύ, στα βορειοανατολικά, και Καρλόβασι, στα βορειοδυτικά. Η σημασία της εθνικής οδού, ωστόσο, είναι διπλή: εκτός της σύνδεσης του Βαθέος και του Καρλοβασίου, στην ουσία ενώνει και τα δύο κύρια λιμάνια, διοχετεύοντας έτσι την κίνηση των επισκεπτών τόσο στον άξονα ανατολή-δύση του βόρειου τμήματος του νησιού, όσο και προς τις δευτερεύουσες οδούς που στρέφονται προς την ενδοχώρα.

Το τμήμα της οδού στην περιοχή Κουρού-Ντερέ είναι παραθαλάσσιο, πλήττεται άμεσα από τους κυματισμούς όλου του βόρειου τομέα και χρήζει προστασίας από αυτούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η θωράκισή του με τοποθέτηση φυσικών και τεχνητών ογκολίθων (τετράποδα). Έτσι, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ανέθεσε το 2003, μετά από διαγωνισμό, τον σχεδιασμό των απαραίτητων έργων προστασίας σε σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2007.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη: 2.302.710€
• Προστασία τμήματος εθνικής οδού συνολικού μήκους 532,80 μέτρων που διαχωρίζεται σε τέσσερις ζώνες Α, Β, Γ και Δ ανάλογα με τον τύπο της προστασίας σε μήκη 94,00 μ, 171,3 μ, 205,4μ και τέλος 62,10μ αντίστοιχα.
• Σε όλες τις ζώνες θα διαμορφωθεί πρανές προστασίας από φυσικούς ογκολίθους, προς την πλευρά της θάλασσας, εκτός της ζώνης Β όπου ο πόδας του πρανούς θα θωρακιστεί με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα (τετράποδα)