Τουριστικό Λιμένα Νήσου Ρόδου

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέλαγος με σημαντική τουριστική υποδομή. Ο τουριστικός λιμένας, τμήμα του οποίου είναι και προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος, εξυπηρετεί τουριστικά πλοία και κρουαζιερόπλοια προερχόμενα εντός και εκτός της ζώνης Σένγκεν. Ο Τουριστικός λιμένας εντοπίζεται δυτικά του επιβατικού, στην επέκταση προς τη θάλασσα των ανατολικών οχυρωματικών έργων της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου.

Στο χερσαίο χώρο των έργων, πέραν του αρχαιολογικού χώρου, υπάρχουν και κτιριακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των λειτουργιών του λιμένα, ενώ η πρόσβαση σε αυτών γίνεται από μία κεντρική και δύο βοηθητικές πύλες. Για την βελτιστοποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ζητήθηκε και εκπονήθηκε για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου το 2013 μελέτη οργάνωσης του χερσαίου χώρου του τουριστικού λιμένα από την CNWAY για λογαριασμό του συνεργαζόμενου μελετητή Κωνσταντίνου Γιαμίν.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη Έργου: 22,000€
  • Μετατόπιση της κεντρικής πύλης στην ανατολική πλευρά της χερσαίας ζώνης και δημιουργία οργανωμένου χώρου εξυπηρέτησης 25 οχημάτων ΤΑΧΙ
  • Διαμόρφωση 6 χώρων στάθμευσης για συνολικά 31 οχήματα επισκεπτών, 15 οχήματα εργαζομένων, 27 οχημάτων εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων (όπως τουριστικά λεωφορεία κ.λπ),
  • Πρόβλεψη 2 χώρων συγκέντρωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (ISPS Code)
  • Κυκλοφοριακή οργάνωση της κίνησης οχημάτων και πεζών στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα με κατάλληλη οδική διαγράμμιση, σήμανση και χάραξη διαβάσεων για τους πεζούς συνολικού μήκους 780μ