Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου βρίσκεται 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της διώρυγας Κορίνθου και θεωρείται η πλέον σημαντική λιμενική εγκατάσταση του Κορινθιακού κόλπου εξαιτίας της ιδανικής γεωγραφικής της θέσης και της εγγύτητάς της με το αστικό και βιομηχανικό κέντρο της Αττικής. Εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματική κίνηση από την δυτική Ευρώπη και σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμένα καταγράφει κατά μέσο όρο 400 αφίξεις πλοίων το χρονικό διάστημα (2008 – 2011). Νοτιοανατολικά του κύριου λιμένα υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο δυναμικότητας 140 σκαφών.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου ανέθεσε στην CNWAY την εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του λιμένα (Master Plan), στα πλαίσια του οποίου εξετάστηκαν διαφορετικά «σενάρια» ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων. Έπειτα από αρκετές διαβουλεύσεις και αναθεωρήσεις αποφασίστηκε η διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών με παράλληλη ανάπτυξη και επέκταση νέων τουριστικών υποδομών. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίο τον Απρίλιο του 2014.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη δαπάνη εμπορικού και τουριστικού λιμένα: 21.290.000€
  • Δυναμικότητα λιμένα μετά την επέκταση
    • Ένα Κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ρ) μήκους 180μ ή δύο 120μ το καθένα
    • Ένα Οχηματαγωγό (Ο/Γ) μήκους έως 150μ
    • Δύο πλοία γενικού φορτίου (Φ/Γ) μήκους έως 120μ στην εσωτερική πλευρά του κυματοθραύστη
  • Εκτιμώμενη δαπάνη νέας μαρίνας: 14.950.000€
  • Δυναμικότητα μαρίνας: 298 σκάφη διαφόρων κατηγοριών