Βελτίωση Οδού Ανιάδα - Συγγρέλο - Αγ. Θεόδωροι στο Καρπενήσι

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο Νομό Ευρυτανίας νότια της πόλης του Καρπενησίου και συγκεκριμένα στο 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Δομνίστας. Η περιοχή του έργου ανήκει στο Δήμο Ποταμιάς ο οποίος εκτός των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ανιάδα, Συγγρέλο και Αγ. Θεόδωροι απαριθμεί επίσης το μικρό χωριό και το μεγάλο χωριό. Η αρχή του έργου βρίσκεται μέσα στον οικισμό Ανιάδα και το πέρας βόρεια του οικισμού Αγ. Θεόδωροι. Το ολικό μήκος της οδού είναι 9,48 Km και το πλάτος της 6,00 μ. Η μελέτη περιλάμβανε επίσης τη διαμόρφωση ενός κόμβου και προέβλεπε το σχεδιασμό 29 σωληνωτών οχετών.
H πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανέθεσε το 2003 με διαγωνιστική διαδικασία τη μελέτη βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού έργου σύνδεσης των οικισμών Ανιάδα – Συγγρέλο – Αγ. Θεόδωροι στη σύμπραξη γραφείων με βασικό μελετητή και εκπρόσωπο τον Αλβέρτο-Παύλος Γιαμίν.

Στοιχεία έργου:

  • Δαπάνη: 5.146.000€
  • Αναβάθμιση και βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 9,48 Κm σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για ταχύτητα μελέτης Ve = 40 – 50 km/h. Το πλάτος της διατομής του οδοστρώματος που επιλέχτηκε ήταν 6μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3μ
  • Πρόβλεψη είκοσι εννέα (29) μικρού μήκους σωληνωτών οχετών διαμέτρου 1,00μ
  • Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κατά μήκος της οδού με διαγράμμιση και πινακίδες
  • Τοίχοι αντιστήριξης και διαμόρφωση ενός ισόπεδου κόμβου