Βελτίωση Οδικού Δικτύου Κεντρικής και Νότιας Νήσου Τήνου

Το οδικό δίκτυο της Νήσου Τήνου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, κυρίως λόγω κακών γεωμετρικών χαρακτηριστικών όπως τα μικρά πλάτη των οδών ή οι κλειστές στροφές καθώς και φθορών του οδοστρώματος κ.α. Στο εσωτερικό δίκτυο του νησιού, οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι δεν επαρκούν για τη σύνδεση όλων των οικισμών μεταξύ τους και αρκετοί από αυτούς είναι τελείως αποκομμένοι από σημαντικές περιοχές του νησιού (τουριστικές ή άλλες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη επιβάρυνση ήδη βεβαρυμμένων κυκλοφοριακά περιοχών όπως το δίκτυο της πόλης της Τήνου και οι παραλιακές οδοί που διέρχονται μέσα από τους οικισμούς.

Η επιβάρυνση των τελευταίων παρατηρείται, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, με ταυτόχρονη αύξηση της όχλησης των δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού και κατοικίας, που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος της ακτογραμμής.

Εξαιτίας των παραπάνω η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκήρυξε τη μελέτη βελτίωσης τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου της κεντρικής και νότιας Νήσου, καθώς και της διερεύνησης νέων χαράξεων με σκοπό την παράκαμψη των οικισμών και την μείωση της όχλησης της κυκλοφορίας μέσα από αυτούς. Έπειτα από διαγωνισμό η μελέτη ανατέθηκε το 2000 στη σύμπραξη γραφείων με βασικό μελετητή και εκπρόσωπο τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν.

Σε επίπεδο αναγνώρισης, πραγματοποιήθηκαν νέες χαράξεις και βελτιώσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα του δικτύου της νήσου, που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον ίδιο χρόνο (2000).

 • Τμήμα 1: Από παραλιακή οδό Αγ. Φωκάς – Αγ. Σώστης μέχρι τη σύνδεση με το υπάρχον επαρχιακό δίκτυο, μήκους 2.810μ, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, ανατολικά της πόλης της Τήνου,
 • Τμήμα 2: Ένωση περιφερειακού πόλης Τήνου με παράκαμψη Κιονίων, μήκους 2.400μ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, δυτικά της πόλης της Τήνου,
 • Τμήμα 3: Κάτω Κλείσμα – Κολυμπήθρα, μήκους 3.740μ, στο βόρειο τμήμα του νησιού,
 • Τμήμα 4: Όρμος Αγ. Ιωάννη – Λυχναφτιά, μήκους 5.270μ, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, ανατολικά του τμήματος 1.

Τεχνικές λεπτομέρειες σχεδιασμού:

 • Συνολικό μήκος σχεδιασμού: 14,7χλμ,
 • Τμήματα 1 και 2: Ταχύτητα μελέτης Ve=50 km/h. Επιλογή πλάτους διατομής οδοστρώματος 8,00μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25μ και ερείσματα εκατέρωθεν 0,75μ,
 • Τμήματα 3 και 4: Ταχύτητα μελέτης Ve=40 km/h. Επιλογή πλάτους διατομής οδοστρώματος 7,50μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ και ερείσματα εκατέρωθεν 0,75μ,
 • Πρόβλεψη μικρών τεχνικών και συγκεκριμένα σαράντα έξι (46) σωληνωτών αγωγών και τεσσάρων (4) ορθογωνικών αγωγών, οι οποίοι επιμερίζονται ανά τμήμα ως εξής:
  - Τμήματα 1 και 2: 13 σωληνωτοί και 3 ορθογωνικοί,
  - Τμήματα 3 και 4: 33 σωληνωτοί και 1 ορθογωνικός.
 • Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου είναι 8.085.000€ και επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:
  - Τμήμα 1: 1.470.000€
  - Τμήμα 2: 1.470.000€
  - Τμήμα 3: 2.205.000€
  - Τμήμα 4: 2.940.000€

Σε επίπεδο οριστικής, πραγματοποιήθηκε η μελέτη βελτίωσης των παρακάτω οδικών τμημάτων της νήσου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004.

 • Τμήμα 1: Από τον κόμβο Ιστερνίων – Κάτω Κλείσματος – Αγίου Ρωμανού όπου βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας έως το Ναό του Αγίου Νικήτα μήκους 4.565,20μ,
 • Τμήμα 2: Από Άγιο Νικήτα έως τον οικισμό Λουτρών μήκους 2.018μ,
 • Τμήμα 3: Από Άγιο Νικήτα έως τον οικισμό Κτικάδο μήκους 811,90μ.

Τεχνικές λεπτομέρειες σχεδιασμού:

 • Συνολικό μήκος επεμβάσεων: 7,4χλμ,
 • Ταχύτητα μελέτης Ve=40-50km/h. Επιλογή πλάτους διατομής οδοστρώματος 6,00μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ και ερείσματα 1,50μ στις περιοχές επιχωμάτων και 1,20μ στις περιοχές ορυγμάτων,
 • Επέκταση υφιστάμενων σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών και κατασκευή νέων ως εξής:
  - Τμήμα 1: Επέκταση δέκα (10) υφιστάμενων και κατασκευή έντεκα (11) νέων σωληνωτών οχετών,
  - Τμήμα 2: Επέκταση πέντε (5) πλακοσκεπών, τεσσάρων (4) σωληνωτών υφιστάμενων οχετών και κατασκευή δύο (2) νέων σωληνωτών,
  - Τμήμα 3: Επέκταση τεσσάρων (4) υφιστάμενων πλακοσκεπών οχετών.
 • Νέοι τοίχοι αντιστήριξης ως εξής:
  - Τμήμα 1: Έξι (6) τοίχοι αντιστήριξης συνολικού μήκους 139μ,
  - Τμήμα 2: Τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης συνολικού μήκους 98μ,
  - Τμήμα 3: Τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης συνολικού μήκους 145μ.
 • Σχεδιασμός πέντε (5) ισόπεδων κόμβων.
 • Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου είναι: 2.920.000€