Βελτίωση Ε.Ο. Σάμος Καρλόβασι - Τμήμα Κουρού Ντερέ

Ο πρωτεύων οδικός άξονας της νήσου Σάμου είναι η Εθνική Οδός Σάμο-Καρλόβασι η οποία διατρέχει τη νήσο περιφερειακά. Συνδέει τα δύο κύρια λιμάνια (Βαθύ και Καρλόβασι) με το αεροδρόμιο στο Πυθαγόρειο, ενισχύοντας έτσι τις συνδυασμένες μεταφορές αγαθών και επισκεπτών στη νήσο και συνολικά την επικοινωνία της με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τμήμα της Ε.Ο. Σάμος-Καρλόβασι της περιοχής Κουρού-Ντερέ εντοπίζεται στα βόρεια παράλια. Σε όλο το μήκος του είναι εκτεθειμένο στους σφοδρούς βόρειους κυματισμούς με αποτέλεσμα η κατάσταση του οδοστρώματος να είναι κακή και να διακινδυνεύεται, συνολικά, η ασφάλεια των χρηστών.

Προκειμένου να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα και με κύριο σκοπό την προστασία του δρόμου από τη δράση των βόρειων κυματισμών, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ανέθεσε το 2003, μετά από διαγωνισμό, το σχεδιασμό των απαραίτητων έργων, σε σύμπραξη γραφείων με επικεφαλής το μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν.

Παράλληλα με τα έργα προστασίας, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ανέθεσε σε μέλος της σύμπραξης την επικαιροποίηση της υπάρχουσας οριστικής μελέτης οδοποιίας του τμήματος αυτού με στόχο τη διαπλάτυνση του και τη βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών. Η CNWAY, ως υπεργολάβος, εκπόνησε τη μελέτη αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον ίδιο χρόνο.

Στοιχεία έργου:

  • Κόστος Κατασκευής: 645.360,00€
  • Το συνολικό μήκος σχεδιασμού ανέρχεται σε 492,24μ και η ταχύτητα μελέτης Ve στα 60 km/h
  • Η χάραξη και τα υψόμετρα του άξονα διατηρούνται. Ο νέος σχεδιασμός αφορά στη διαπλάτυνση του οδοστρώματος κατά 2,25μ στα κατάντη και 1,00μ στα ανάντη του δρόμου
  • Επιλογή πλάτους διατομής οδοστρώματος 10,0μ που περιλαμβάνει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 4,50μ και ερείσματα πλάτους 0,50μ. Προβλέπονται ρείθρα πλάτους 1,25μ εκατέρωθεν
  • Επέκταση των δύο υφιστάμενων θολωτών οχετών και προς τις δύο πλευρές, με εφαρμογή κιβωτοειδούς διατομής
  • Καθαίρεση υφιστάμενων τοίχων αντιστήριξης
  • Σχεδιασμός κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδού