Αποκατάσταση παράκτιας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Βελανιδίων

Θέση

Τα Βελανίδια Λακωνίας βρίσκονται στην άκρη της ανατολικής χερσονήσου της Λακωνίας, στην ανατολική κλίτη του βουνού Κριθίνα, με θέα στο Μυρτώο πέλαγος. Βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη Νεάπολη.

Υφιστάμενη κατάσταση

Το επίνειο του οικισμού, αρχικά διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1960. Η επέκταση του προσήνεμου μόλου του το 2014 διατάραξε την ακτομηχανική ισορροπία της παράκτιας ζώνης, προκαλώντας διάβρωση στο δυτικό μέρος της παραλίας και προσάμμωση στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης του καταφυγίου. Το μέγιστο εύρος διάβρωσης και προσάμμωσης έφτασαν το επόμενο έτος τα 10 και 18 μέτρα αντίστοιχα.

Από τη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται η εκτεταμένη προσάμμωση κατά μήκος της παραλίας που βρίσκεται στη σκιά του νέου προσήνεμου μόλου. Το ερυθρό ίχνος αναπαριστά τη θέση της ακτογραμμής όπως προκύπτει από ιστορικές φωτογραφίες, μαρτυρίες των κατοίκων αλλά και από ευδιάκριτα ίχνη.

Προτεινόμενα έργα

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτάθηκε η κατασκευή αντιπροσαμμωτικού προβόλου από φυσικούς ογκολίθους. Η θέση και ο προσανατολισμός του, ορίστηκε ώστε να:

  1. μην κατευθύνει ίζημα προς την εσωτερική παρειά του προσήνεμου μόλου,
  2. εμποδίζει την είσοδο ρευματισμών στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, αλλά και
  3. βρίσκεται όσο το δυνατόν εντός της σκιάς του προσήνεμου μόλου για να προστατεύεται από τη δράση των υψηλών ΒΑ κυματισμών και να μειωθεί το απαιτούμενο ατομικό βάρος των ογκολίθων.

Το πλάτος του μόλου προτάθηκε μεγαλύτερο από ότι το ελάχιστο απαιτητό έτσι ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί με ασφάλεια με επίγεια μέσα.

Για την αποκατάσταση τόσο της λειτουργίας του καταφυγίου όσο και της διάβρωσης που έχει προκληθεί στο βορειοδυτικό άκρο της παραλίας, προτάθηκε να απομακρυνθεί όλο το ίζημα που συσσωρεύτηκε στη λιμενολεκάνη κατάντη του προσήνεμου και του προτεινόμενου αντιπροσαμμωτικού προβόλου έως ότου επανέλθει η ακτογραμμή στη αρχική της θέση.

Η τεκμηρίωση των έργων αποκατάστασης έγινε με την εφαρμογή αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στοιχεία έργου

  • Εκτιμώμενη δαπάνη κατασκευής: 62.000€.
  • Συνολικό μήκος: 40.0m
  • Πλάτος στέψης: 4.0m

Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν το 2016 και ήταν απολύτως αποτελεσματικά στο περιορισμό της προσάμμωσης της λιμενολεκάνης, αλλά και στην μερική αποκατάσταση της παραλίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν.