Ανακατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Φανών Ρόδου

Το αλιευτικό καταφύγιο των Φανών εντοπίζεται στις βορειοδυτικές ακτές της νήσου Ρόδου σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την ομώνυμη πόλη του νησιού.

Υφιστάμενη κατάσταση

Η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου ολοκληρώθηκε το 1996 χωρίς ωστόσο να προηγηθεί εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης. Οι συνέπειες στη μορφολογία της ακτογραμμής ήταν άμεσες:

  1. Μεγάλη προσάμμωση στη νοτιοδυτική πλευρά του καταφυγίου,
  2. Προσάμμωση και συσσώρευση φυκιών εντός της λιμενολεκάνης και της εισόδου του καταφυγίου,
  3. Διάβρωση στα κατάντη (βορειοανατολικά) έμπροσθεν πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ανάθεση

Εξαιτίας των σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των έργων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου διενήργησε διαγωνισμό για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης το 2012 με σκοπό α) τη συνολική αντιμετώπιση του ακτομηχανικού προβλήματος τόσο του έργου όσο και της κατάντη ακτογραμμής και β) την αύξηση της δυναμικότητάς ελλιμενισμού του έργου.

Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχε η CNWAY με μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή τεχνική πρόταση, υψηλής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, κερδίζοντας την πρώτη θέση. Στη συνέχεια, η CNWAY ανέλαβε την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Υποστηρικτικές μελέτες και οριστική μελέτη του έργου: Ανακατασκευή Λιμένα Φανών Ρόδου» με σχετική σύμβαση που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2015.

Υποστηρικτικές μελέτες

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προσάμμωσης της λιμενολεκάνης και να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των ακτομηχανικών επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων διεξήχθη ακτομηχανική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, διεξήχθη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη κυματικής διαταραχής

Στοιχεία έργου

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη Έργου: 5.550.000€
  • Πρωτοποριακά εξωτερικά έργα σχεδιασμένα για την εκτροπή του ιζήματος εκτός του διαύλου εισόδου του καταφυγίου
  • Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 170 σκάφη μήκους έως 20μ
  • Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών πλάτους 6μ
  • Συνολικός χερσαίος χώρος 9.725 τετραγωνικά μέτρα
  • Έργα προστασίας παραλίας και εμπλουτισμού ακτής για μήκος 250μ