Άγιος Ερμόλαος Νήσου Λήμνου

Στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Λήμνου βρίσκονται σημαντικά αλιευτικά πεδία τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω της έλλειψης αξιόλογων λιμενικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής, μεταξύ Μύρινας στα δυτικά και Πλάκας στα ανατολικά.

Στα πλαίσια της διαφαινόμενης ανάγκης για τη δημιουργία ενός αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή διενεργήθηκε μελέτη με φορέα ανάθεσης την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιλογή της θέσης Άγιος Ερμόλαος Ατσικής και ο σχεδιασμός των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διαδικασία ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Ε.Π. Αλιείας 2007-2013) για την κατασκευή του, προέκυψαν διορθώσεις και αλλαγές στο σχεδιασμό με κύρια τη χρήση τεχνητών ογκολίθων προστασίας (accropodes) αντί για φυσικούς ογκολίθους στον προβλεπόμενο προσήνεμο μόλο. Ο Δήμος Λήμνου, ανέθεσε την αναθεώρηση της οριστικής μελέτης στο μελετητή Κωνσταντίνο Γιαμίν το 2013 η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία CNWAY και ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 4.295.000 €
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 78 σκάφη μήκους έως 24 μέτρα
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 445 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 5,00 μέτρων
• Συνολικός χερσαίος χώρος: 3.720 μ2