Η CNWAY και οι Συνεργάτες της ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη Μελέτη Χωροθέτησης Λιμενικών Υποδομών Διακίνησης Οχληρών Φορτίων στη Νήσο Νάξο.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε διερεύνηση για την επιλογή κατάλληλης θέσης χωροθέτησης του νέου λιμένα, από την οποία προέκυψαν τρεις υποψήφιες θέσεις, με τις δύο πρώτες να βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νησιού και η τρίτη στην δυτική, βόρεια του υφιστάμενου λιμένα. Η επιλογή της βέλτιστης θέσης πραγματοποιήθηκε με πολυκριτηριακή ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη συγκοινωνιακές, ωκεανογραφικές, λιμενικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Στην προτεινόμενη θέση εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές διατάξεις έργων, έχοντας ως κριτήρια σχεδιασμού τα παρακάτω:

  • Συνολική δυναμικότητα εγκατάστασης τριών πλοίων
    • Ενός Φ/Γ μήκους έως 100 μέτρων
    • Δύο Ο/Γ μήκους έως 80 μέτρων
  • Λειτουργικότητα εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κυματικές και ανεμολογικές συνθήκες
  • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  • Δαπάνη κατασκευής

Στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκε και η οδική σύνδεση της περιοχής μελέτης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.