Η CNWAY και οι Συνεργάτες της ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη μελέτη μικρών λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κάρυστο Εύβοιας, για λογαριασμό της εταιρίας ιχθυοκαλλιεργειών με την επωνυμία «Blue Farm A.E.».

Η εταιρία Blue Farm A.E  δραστηριοποιείται  στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας από το 1988 και διαχειρίζεται δύο μονάδες εκ των οποίων η μία βρίσκεται στο Μαρμάρι και η δεύτερη στον όρμο της Καρύστου. Η μονάδα της Καρύστου δραστηριοποιείται κυρίως στην εκτροφή Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων σε πλωτούς κλωβούς. Για την υποστήριξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της μονάδας χρησιμοποιούνται πλωτά σκάφη με τα οποία πραγματοποιούνται οι μεταφορές τροφών, ιχθύων και προσωπικού από και προς τους πλωτούς κλωβούς. Τα πλωτά μέσα εξυπηρετούνται από υφιστάμενο πρόχειρο προβλήτα, ο οποίος όμως δεν παρέχει απολύτως καμία προστασία από τους επικρατέστερους κυματισμούς νότιων κατευθύνσεων που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Στις περιπτώσεις που ο όρμος πλήττεται από κυματισμούς νότιων κατευθύνσεων, οι εργασίες εκτελούνται, με εξαιρετικές δυσκολίες θέτοντας σε κίνδυνο το προσωπικό και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, ή/και αναστέλλονται προσωρινά με δυσμενείς επιπτώσεις στην όλη παραγωγική διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των λιμενικών λειτουργιών, για την υποστήριξη της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας, κρίθηκε σκόπιμη και ιδιαίτερα κρίσιμη η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο:

  • Την προστασία των πλωτών μέσων και του εξοπλισμού τους από τους κυματισμούς,
  • Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης με τη διεξαγωγή των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης σε καθεστώς προστατευμένων καιρικών συνθηκών,
  • Τον περιορισμό των ημερών που αναστέλλονται οι θαλάσσιες δραστηριότητες στη μονάδα, εξαιτίας δυσμενών κυματικών συνθηκών.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων τεκμηριώθηκε με την ταυτόχρονη εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης για την πρόβλεψη κατασκευής αφενός του αντιπροσαμμωτικού έργου της λιμενολεκάνης, και αφετέρου για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από τα νέα έργα στην παρακείμενη παραλία.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη