Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των μελετών που αφορούν στο σχεδιασμό κατάλληλων έργων προστασίας και εμπλουτισμού του παραλιακού μετώπου των Ξενοδοχειακών μονάδων Athena Pallas Village και Elea Village, ιδιοκτησίας της εταιρίας ACROTEL A.E., που βρίσκονται στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε:

  • επιτόπια έρευνα
  • συλλογή δειγμάτων επιφανειακού υλικού πυθμένα
  • βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
  • φωτογραφική τεκμηρίωση / αεροφωτογράφηση
  • χαρτογράφηση της θαλάσσιας βλάστησης
  • προκαταρκτικό σχεδιασμού προτεινόμενων έργων

Τα προτεινόμενα έργα προστασίας και εμπλουτισμού των ακτών σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και το ιδιαίτερο περιβαλλοντικό οικοσύστημα της περιοχής με γνόμονα τη διατήρηση της ακτομηχανικής ισορροπίας.

Για τις ανάγκες της μελέτης συντάχθηκε ορθοφωτοχάρτης υψηλής ευκρίνειας με τη χρήση λογισμικού φωτογραμμετρίας και φωτογραφιών που συλλέχθηκαν από μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (UAV). Στον ορθωφωτοχάρτη προβλήθηκαν τα βυθομετρικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τη θαλάσσια βλάστηση καθώς και τα προτεινόμενα έργα.

Η εταιρία μας κατόπιν εντολής του Εργοδότη προχωράει στην επόμενη φάση της μελέτης που περιλαμβάνει την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης με μαθηματικό προσομοίωμα καθώς και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση των έργων.

Photo 08_CN02_02(Elea)