Στον τομέα των Περιβαλλοντικών Μελετών η εταιρία μας δραστηριοποιείται στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων
  • Ακτομηχανικές Μελέτες
  • Αποκατάσταση Παραλιών
  • Τεχνητοί Ύφαλοι
  • Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων