Στον τομέα των Περιβαλλοντικών Μελετών η εταιρία μας δραστηριοποιείται στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων,
  • Ακτομηχανικές Μελέτες,
  • Αποκατάσταση Παραλιών,
  • Τεχνητοί Ύφαλοι,
  • Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων