Το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης της CNWAY είναι η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός λιμενικών έργων όπου έπειτα από πολλά χρόνια πρακτικής εμπειρίας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Βασικός μας στόχος είναι οι τεχνικές λύσεις που προτείνουμε να είναι μέγιστης λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας με υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και βέλτιστη δαπάνη κατασκευής.

Στο Πεδίο των Λιμενικών Μελετών η CNWAY Ειδικεύεται στους παρακάτω Τομείς:

  • Επιβατικοί και Εμπορευματικοί Λιμένες
  • Μαρίνες και Τουριστικά Καταφύγια
  • Αλιευτικοί Λιμένες
  • Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένων
  • Μελέτες Κυματικής Διαταραχής/Διείσδυσης
  • Παράκτια Προστασία Έργων