Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Σκοπέλου και Νέου Κλήματος

Το νησί της Σκοπέλου, όπως και τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, δεν διέθετε καμία υποδομή διαχείρισης λυμάτων όπως δίκτυο αποχέτευσης ή βιολογικό καθαρισμό. Οι ανάγκες των κατοίκων εξυπηρετούνταν

Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων Πατρών

Η αποχέτευση των αστικών λυμάτων της πόλης των Πατρών εξυπηρετούνταν, έως το 2001, από μεγάλο αριθμό αυτοτελών παντορροϊκών, κατά κανόνα, δικτύων μέσω των οποίων τα λύματα διοχετεύονταν ανεπεξέργαστα