Ακτομηχανική μελέτη επέκτασης εγκαταστάσεων λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν.Κω

Η ακτομηχανική μελέτη αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο "Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν.Κω" που μας ανατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Στόχοι Οι

Ακτομηχανική μελέτη Π.Ε.Α.Λ. Νάξου

Η ακτομηχανική μελέτη αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο "Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου" που μας ανατέθηκε το Αύγουστο του 2017. Αντικείμενο Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η

Ακτομηχανική μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας

Η ακτομηχανική μελέτη αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο «Τεχνικές μελέτες έργων επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας» που μας ανατέθηκε το Μάιο του 2010. Στόχοι Η ευρύτερη

Ακτομηχανική μελέτη στη θέση του ξενοδοχείου Avantis Hotel Suites στην Ερέτρια Εύβοιας

Το Νοέμβριο του 2016, η διεύθυνση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος«Avantis Suites Hotel», ανέθεσε στη CNWAY την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και ερευνών για τον εμπλουτισμό και προστασία