Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου πρώην Αεροδρομίου Eλληνικού

Το οικόπεδο του αεροδρομίου, ιδιοκτησίας της Ελληνικό ΑΕ, εντοπίζεται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 6,2

Λιμένας Κιάτου Κορινθίας

Τον Ιανουάριο του 2002 ένα περιστατικό πρόσκρουσης πλοίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην υποδομή του λιμένα Κιάτου Κορινθίας, συγκεκριμένα στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι, που αποτελούν

Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου παρουσιάζει αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα επί μονίμου βάσεως. Αυτή η συστηματική χρήση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα υφιστάμενα κρηπιδώματα, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση

Μαρίνα Κορίνθου

Η γεωγραφική θέση και η συγκοινωνιακή σύνδεση της Κορίνθου διευκολύνουν σημαντικά την προσβασιμότητα των επισκεπτών της περιοχής σε αξιόλογους τουριστικούς πόρους της Πελοποννήσου (Μυκήνες, Ακροκόρινθος, Επίδαυρος κ.λπ.). Για