Μελέτη κυματικής διαταραχής επέκτασης εγκαταστάσεων λιμένα Καρδάμαινας Ν.Κω

  Η μελέτη κυματικής διαταραχής αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο "Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καρδάμαινας Ν.Κω" που μας ανατέθηκε το Οκτώβριο του 2017. Αντικείμενο

Μελέτη κυματικής διαταραχής επέκτασης εγκαταστάσεων λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν.Κω

  Η μελέτη κυματικής διαταραχής αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο "Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν.Κω" που μας ανατέθηκε το Οκτώβριο του 2017.

Μελέτη κυματικής διαταραχής επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας

Η μελέτη κυματικής διαταραχής αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της ανάθεσης με τίτλο «Τεχνικές μελέτες έργων επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου Ικαρίας» που μας ανατέθηκε το Μάιο του 2010. Αντικείμενο Αντικείμενο

Μελέτη κυματικής διαταραχής αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Κυριακής Τρικερίου

Θέση Έργου Το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Κυριακής, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της εισόδου του Παγασητικού κόλπου και σε απόσταση 18 ναυτικά μίλια από την πόλη του Βόλου. Υποστηρίζει