Λιμένας Νήσου Καλύμνου

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μεταφορικές ανάγκες του νησιού της Καλύμνου με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση μεγαλύτερων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στην ακτοπλοϊκή σύνδεσής της με την ενδοχώρα και

Λιμένας Κιάτου Κορινθίας

Τον Ιανουάριο του 2002 ένα περιστατικό πρόσκρουσης πλοίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην υποδομή του λιμένα Κιάτου Κορινθίας, συγκεκριμένα στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι, που αποτελούν

Λιμένας Κορίνθου

Ο λιμένας Κορίνθου παρουσιάζει αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα επί μονίμου βάσεως. Αυτή η συστηματική χρήση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα υφιστάμενα κρηπιδώματα, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση