Κοντιάς Νήσου Λήμνου

Εκτός του κεντρικού λιμένα της Μύρινας, στη νήσο Λήμνο υπάρχουν σε διάφορα σημεία υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αλιευτικά σκάφη. Οι περισσότερες είναι παλαιές και έχουν παρουσιάσει

Νέας Κούταλης Νήσου Λήμνου

Το αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Κούταλης αποτελεί μία από τις παλαιότερες λιμενικές εγκαταστάσεις της νήσου Λήμνου. Τα πρώτα έργα κατασκευάστηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και στη συνέχεια

Πλάκας Νήσου Λήμνου

Το αλιευτικό καταφύγιο της Πλάκας αποτελεί τη μοναδική λιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί τους ψαράδες των βορειοανατολικών ακτών της Λήμνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα προσέλευση αλιευτικών σκαφών,