Ψαχνά Ευβοίας

Τα Ψαχνά Ευβοίας είναι μία κωμόπολη σημαντικού πληθυσμιακού δυναμικού με αξιόλογη εμπορική και βιοτεχνική-βιομηχανική δραστηριότητα. Αποτελεί πέρασμα από τη Χαλκίδα προς την ευρύτερη περιοχή και την Βόρεια Εύβοια ενώ παράλληλα είναι η έδρα τόσο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων όσο και του ΤΕΙ Χαλκίδας. Τα όμορφα διατηρητέα κτίρια, οι πλατείες, οι ναοί της και τα γειτονικά μοναστήρια σε συνδυασμό με την πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται, συμβάλουν καίρια στην επισκεψιμότητα και την ανάπτυξη της πόλης. Τα παραπάνω μοιραία έχουν ως αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου ανά περιόδους κυρίως στο κέντρο των Ψαχνών.

Το οδικό δίκτυο της περιοχής παρότι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τις αιχμές του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι δρόμοι είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία διπλής κατευθύνσεως ανεξαρτήτως του οριακού πλάτους ορισμένων εξ αυτών. Επιπροσθέτως η παντελής έλλειψη υπαίθριων ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων συμβάλει στο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης και αρκετές φορές παράνομης στάθμευσης, με ότι αυτό συνεπάγεται ενώ ταυτόχρονα η κατακόρυφη σήμανση είναι ελλιπής και περιορισμένη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης ο πρώην Δήμος Μεσσαπίων ανέθεσε το 1999 τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης του Δ.Δ. Ψαχνών στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2001.

Στοιχεία έργου:

• Μονοδρόμηση πέντε κύριων και δέκα δευτερευουσών οδών στο σύνολό τους ή ανά τμήματα
• Πεζοδρόμηση μίας οδού σε τμήμα αυτής
• Διαμόρφωση δύο κόμβων:
1ος κόμβος: στη νότια είσοδο της πόλης για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας από και προς Χαλκίδα και τη διοχέτευση από Πολιτικά – Βόρεια Εύβοια προς Αγία Τριάδα
2ος κόμβος: στη δυτική είσοδο της πόλης για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας προς Πολιτικά – Βόρεια Εύβοια και προς Χαλκίδα – Αγία Τριάδα
• Δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού θέσεων στάθμευσης παρά το κράσπεδο λόγω της μονοδρόμησης των οδών
• Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης στο δίκτυο της υπό μελέτη περιοχής
• Μετεγκατάσταση χώρου αναμονής ταξί και σταθμού λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. από την ευαίσθητη περιοχή του κέντρου στην νότια είσοδο της πόλης