Τουριστικό Καταφύγιο Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας

Η ευνοϊκή θέση της κωμόπολης των Καμένων Βούρλων επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Λαμία κ.λπ.) και ο μοναδικός συνδυασμός βουνού και θάλασσας που παρέχει, την κατέστησαν ως αξιόλογο θέρετρο εδώ και αρκετά χρόνια. Επιπλέον η εγγύτητά της με σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία και περιοχές φυσικού κάλλους καθώς και οι ξακουστές ιαματικές πηγές της περιοχής, αναβάθμισαν τα Καμένα Βούρλα σε σημαντική τουριστική λουτρόπολη.

Η τουριστική αυτή άνθηση δημιούργησε την ανάγκη υποδοχής και ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών της ευρύτερης περιοχής για παραθεριστικούς λόγους. Ως εκ τούτου η πρώην Νομαρχία Φθιώτιδας, νυν Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, διεξήγαγε διαγωνισμό το 1995 με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, για τουριστικό λιμένα στα Καμένα Βούρλα. Ο μελετητής Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν εκπόνησε τη μελέτη εφαρμογής των λιμενικών εγκαταστάσεων, για λογαριασμό της προσφέρουσας και στη συνέχεια, αναδόχου κοινοπραξίας Ζ. Κυριάκης – Α. Πορφυρίδης. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1997 και το καταφύγιο έχει κατασκευαστεί.

Στοιχεία έργου:

• Δυναμικότητα καταφυγίου: Συνολικά 81 σκάφη επιμεριζόμενα σε 60 σκάφη μήκους έως 7 μέτρα, 10 σκάφη μήκους από 7 έως 10 μέτρα, 6 σκάφη μήκους από 10 έως 12 μέτρα και 5 σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 330,8μ επιμεριζόμενο σε 142,3μ προσήνεμου μώλου και 188,5μ παραλιακών κρηπιδωμάτων
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 6μ
• Πρόβολος προστασίας από προσάμμωση μήκους 16μ
• Συνολική επιφάνεια χερσαίας ζώνης: 3.660τμ εντός της οποίας προβλέπονται 18 θέσεις χερσαίας απόθεσης σκαφών και 21 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 20042/23-9-2014