Οικισμός Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου

Τον Ιανουάριο του 2004, έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο, πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πνοή ισχυρότατων βόρειων ανέμων της τάξεως των 12 BF που έπληξαν τα βόρεια παράλια της Σάμου, όπου βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατά τη διάρκεια της θεομηνίας αυτής, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην υφιστάμενη θωράκιση της ακτογραμμής η οποία προστάτευε τον παραλιακό δρόμο και τις ιδιοκτησίες από τους κυματισμούς του βόρειου τομέα. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν άμεσα, ωστόσο, τα νέα τεχνικά έργα δεν «καταπολεμούσαν» αποτελεσματικά την υπερπήδηση των κυματισμών με συνέπεια την έκθεση των παρακείμενων κατοικιών και του δρόμου σε μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου ανέθεσε το 2004, μετά από διαγωνισμό, τον εκ νέου σχεδιασμό των έργων θωράκισης της παράκτιας περιοχής του οικισμού, σε σύμπραξη γραφείων με υπεύθυνο των λιμενικών έργων τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Σκοπός των έργων είναι η αποτελεσματική προστασία του παράκτιου μετώπου και η αισθητική του αναβάθμιση.

Στοιχεία Έργου:

• Δαπάνη: 7.290.000€
• Κατασκευή δύο (2) αποσπασμένων κυματοθραυστών από φυσικούς ογκολίθους, του δυτικού και ανατολικού, παράλληλα στην ακτογραμμή. Ο δυτικός κυματοθραύστης έχει μήκος 395μ και ο ανατολικός 250μ
• Προστασία ακτογραμμής με πρανές από φυσικούς ογκολίθους συνολικού μήκους 635 μέτρων, στη σκιά των αποσπασμένων κυματοθραυστών
• Ενίσχυση του υφιστάμενου αντιδιαβρωτικού μόλου στα ανατολικά και του ακρομωλίου του προσήνεμου μόλου του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στα δυτικά με τη χρήση φυσικών ογκολίθων